Duminică Luni Marţi Miercuri Joi
 

Anunt dezbatere publicaSe supune dezbaterii publice proiectul bugetului local al municipiului Vaslui pe anul 2015(Anexa nr.1-Veniturile bugetului local, Anexa nr.2-Cheltuielile bugetului local, Anexa nr.3 -Programul de investitii publice). In termen de 15 zile de la afisare incepand cu data de 26.01.2015, persoanele interesate pot trimite in scris porpuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa: Primaria Municipiului Vaslui, str.Spiru Haret nr.2, Vaslui, cod:730139. Propunerile si sugestiile pot fi transmise si la Biroul Relatii cu Publicul din cadrul primariei Vaslui precum si pe adresa de email pmv@primariavaslui.ro

CHELTUIELI BUGET LOCAL 2015 - PROIECT

VENITURI BUGET LOCAL 2015 - PROIECT

 

Lista tipizatelor

Model  ITL

00..

      1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul Persoanelor Fizice

Model 2006 ITL 001

 

      2.

Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prevederile OUG 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal

Model ITL 2010-104

 

      3.

Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren, în cazul Persoanelor Fizice

Model 2006 ITL 003

 

      4.

Declaraţie fiscală – Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport Persoane Fizice/juridice

Model 2006 ITL 005

 

      5.

Declaraţie fiscală – Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă Persoane Fizice/juridice

Model 2006 ITL 006

 

      6.

Declaraţie fiscală – Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport marfă Persoane Fizice/juridice

Model 2006 ITL 007

 

      7.

Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lentePersoane Fizice/juridice

 

Model

 

      8.

Declaraţie pentru scoatere din evidentă mijloace de transport Persoane Fizice/juridice

Model 2009 ITL 027

 

      9.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru Persoane Fizice

Model 2006 ITL 008

 

    10.

Declaraţie fiscală – Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru Persoane Juridice

Model 2006 ITL 010

 

    11.

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren pentru Persoane Juridice

Model 2006 ITL 011

 

    12.

Declaraţie fiscală – Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate – Persoane Juridice

Model 2006 ITL 013

 

    13.

Declaraţie fiscală – Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate – Persoane Juridice

Model 2006 ITL 014

 

    14.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru Persoane Juridice

Model 2006 ITL 015

 

    15.

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale

Model 2006 ITL 023

 

    16.

Declaraţie-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

Model 2009 ITL 028

 

    17.

Decont lunar impozit pe spectacole

Model 2009 ITL 029

 

    18.

Cerere compensare

Model 2009 ITL 058

 

    19.

Cerere restituire

Model 2009 ITL 059

 

    20.

Cerere certificat nomenclatura stradala si adresa

Model 2009 ITL 061

 

    21.

Cerere pentru. eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări

Model 2009 ITL 063

 

    22.

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei pentru racorduri şi branşamente

Model 2009 ITL 065

 

    23.

Cerere pentru certificat de producător

Model 2009 ITL 067

 

    24.

Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor executate

Model 2009 ITL 068

 

    25.

Cerere pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

Model 2009 ITL 097

 

    26.

Cerere pentru obţinerea Acordului în vederea organizării şi desfăşurării jocurilor de artificii în Municipiul Vaslui 

 

Model

 

    27.

Declaraţie privind stabilirea taxei pentru distribuirea sub orice forma de fluturasi şi materiale publicitare promotionale 

 

Model

 

    28.

Cerere de înregistrare ca utilizator al sistemului electronic de consultare/încasare a impozitelor si taxelor locale în cazul persoanelor fizice

 

Model

 

    29.

Cerere de înregistrare ca utilizator al sistemului electronic de consultare/încasare a impozitelor si taxelor locale în cazul persoanelor juridice

 

Model

You are here:
Back to Top
Joomla 1.5